New start

New start

Posláním našeho Klubu zdraví a vaření je široké veřejnosti přinášet informace a poznatky, které budou vést ke zlepšení zdraví (A to nejen fyzického, ale také psychického a duševního.)

Hlavní inspirací pro náši činnost je program NEW START.

Pojem NEWSTART se stal v celosvětovém měřítku synonymem pro zdravý život a léčbu přírodními prostředky. Adventističtí lékaři a zdravotní experti poukazují na to, že životní styl, který je zaměřený na dodržování těchto osmi principů, má pozitivní účinky na veškeré chorobné stavy. Má silně preventivní vliv stejně jako potenciál léčit. Ve skutečnosti je správnost tohoto životního stylu podepřena četnými novějšími vědeckými pracemi.

Program NEW START je zkratka složena z následujících slov:
Nutrition – Výživa
Exercise – Pohyb, Cvičení
Water – Voda, hydroterapie
Sunshine – Sluneční svit
Temperance – Střídmost a vyváženost
Air – Vzduch, dýchaní
Rest – Odpočinek, spánek
Trust in God – Důvěřovat Bohu

„Denně děláme jednu ze dvou věcí:
Buď upevňujeme své zdraví,
nebo podporujeme nemoc.
(Adelle Davisová)

Aktuality